Reklam
Reklam
YEŞİL KAMAN GAZETESİ - 29 Kasım 2020, Pazar

T.C. KAMAN İCRA ve İFLAS DAİRESİADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASI İLANIKAMAN İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN

23 Haziran 2020
91 kez görüntülendi

T.C. KAMAN İCRA ve İFLAS DAİRESİADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASI İLANIKAMAN İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Reklam

T.C. KAMAN İCRA ve İFLAS DAİRESİ

ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASI İLANI

KAMAN İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Dosya No: 2020/1 İflas

Müflisin Adı ev Adresi : ŞİFA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 8110023987 Vergi Nolu

Atatürk Cad. No:26 Kaman / KIRŞEHİR

İflasın açıldığı tarih : 02/03/2020

Kaman Asliye Hukuk Mahkemesi ( Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) nin 02/03/2020 tarih ve 2019/198 Esas, 2020/64 Karar sayılı kararları ile iflasına karar verilmiş olan yukarıda adı ve adresi yazılı müflis hakkında tasfiyenin şimdilik adi tasfiye şeklinde yapılması tensip kılınmış olduğundan;

1-Alacaklıların ve istihkak iddiası sahiplerinin alacak ve istihkaklarını ve bunların dayanağı olan belgelerini veya ödeneklerini bu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde müdürlüğümüze  kaydettirmeleri ve tevdi eylemeleri,

2- Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri aksi halde(İc.İf.K’nun 336. Maddesi uyarınca) cezai sorumluluğu gerektireceği,

3- Müflis mallarını her ne surette olursa olsun  ellerinde bulunduranların o mallar üzerinde kanuni hakları saklı olmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri, makul özre dayanmaksızın vermezlerse cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları (İc.İf.K.M.336)

4- Müflis Şifa İnşaat  Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,(8110023987 V.N.Nolu) ‘nin 28/07/2020 günü saat 13.00’de Kaman İcra Müdürlüğünde ilk alacaklılar toplantısı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri, müflis ve müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tefekkül eden sair kimselerin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur. 17/06/2020 ( İc.İf.K.m.219,336)

Basın No:108

Reklam

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz