Reklam
Reklam
YEŞİL KAMAN GAZETESİ - 29 Kasım 2020, Pazar

DÜZELTME İLANI ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR KIRŞEHİR ÖZEL İDARESİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

16 Haziran 2020
97 kez görüntülendi

DÜZELTME İLANI  ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR  KIRŞEHİR ÖZEL İDARESİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Reklam

ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR
ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu Ihale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
İhale Kayıt Numarası : 2020/273660
1- İdarenin KERVANSARAY MAH.ŞEHİT FEDAKAR YİGİT CAD.NO:1
a) Adresı 40200 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası :3862131016-3862135098
e) Elektronik posta adresi : oze1idarekirsehirozelidare.gov.tr
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği intemet : hfips://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresı
2-Düzeltmeye Konu hanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 11.06.2020 -4128
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : Yeşil Kaman – 10.06.2020
3- Düzeltilen madde /maddeler şunlardır
ESKİ İLAN 4.3.1. deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu sektöründe sözleşmeye bağlanarak kabul işLemleri tamamlanan nazım, uygulama imar planı ve parselasyon planı yapmış olmak, benzer iş olarak kabul edilecektir. Birden fazla iş deneyimi toplanaraktan kabul edilmeyecektir.
ZEYİLNAME İLANI
4.3.1. deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Yapım işi ile ilgili Jeolojik etüd ve sondaj işi nedeniyle Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4.1 Özel Sektörde sözleşmeye bağlanarak kabul işlemleri tamamlanan İmar Planı Hazırlama İşlerinden Belediye veya İl Özel İdaresi sorumlulukları alanlarında yapılan işlerde Askı Süresi Bitmiş ve Tapu Tescil işlemleri yapılan işler, Kamu sektöründe sözleşmeye bağlanarak kabul işlemleri tamamlanan nazım, uygulama imar planı ve parselasyon planı yapmış olmak, benzer iş olarak kabul edilecektir. Birden fazla iş deneyimi toplanaraktan kabul edilmeyecektir.

Basın No:94

Reklam

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz