Reklam
Reklam
YEŞİL KAMAN GAZETESİ - 01 Haziran 2020, Pazartesi

T.C. KAMAN İCRA DAİRESİ 2018/98 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLAN

3 Mart 2020
38 kez görüntülendi

T.C. KAMAN İCRA DAİRESİ  2018/98 TLMT.  TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLAN
Reklam

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Kırşehir İli. Kaman İlçesi, Çağırkan Köyü, Dede Çayırı mevkii, 196 Ada, 1 Parsel, 66.045,92 m2 yüzölçümlü Tarla nitelikli taşınmaz. Bilirkişi raporunda: Taşınmaz parsel tapu kaydında tarla geçmekte ise de parsel üzerinde ceviz ve meyve ağaçları bulunmakta olup etrafları beton direk ve tel örgü ile çevrilidir. Parsel üzerinde iki adet basit bina bulunmaktadır. Taşınmaz Kırşehir ili Kaman ilçesi Çağırkan köyünde olup Kaman ilçe merkezine kuş uçuşu 4 km ve Şehir Merkezine 40 km mesafededir. Taşınmaz üzerinde 1 adet prefabrik konteyner, 1 adet depo ve muhtelif meyve ağaçları bulunmaktadır. Etrafı beton direklerle sabitlenmiş kafes tel örgü ile çevrilidir. Prefabrik yapının camlarının bir kısmının kırık olduğu ve dış cephesinde de panellerinin arasının bazı yerlerde açılma yaptığı görülmüştür. Bu sebeple yıpranma oranı %30 olarak alınacaktır. Depo binasının ise yıpranma oranı %40 olarak alınacaktır. Prefabrik yapı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapı yaklaşık birim fiyat gruplamasında 2 B grubu yapılar sınıfına, Depo ise 1 A grubu yapılar sınıfına girmektedir. Parselin ulusal parsel sorgu sistemi üzerinden verilen koordinatları ile yapılan ölçümlerde 1087,61 m çevresinin olduğu ve tamamının kafes tel örgü ile çevrili olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz parsel tarla vasfında olup. halen etrafı çevrilmiş ve içerisinde değişik cins ve.yaşta meyveli ağaçlar bulunmaktadır. Parselin toprak yapısı kumlu-tınlı. humuslu, orta derinlikte, % 1-2 meyile sahiptir. Parsel 66.045,92 m2 yüz ölçüme sahip olup, parselin tamamı borçlu Mert KADER adına kayıtlıdır. Taşınmaz parsel içerisinde 8-10 yaşlarında ekonomik verimliliğe sahip 690 adet Ceviz, 8-10 yaşlarında 1 adet Erik, 8-10 yaşlarında 2 adet Kayısı, 8-10 yaşlarında 2 adet Kiraz, 8-10 yaşlarında 1 adet Ayva, 8-10 yaşlarında 1 adet Badem ve 8-10 yaşlarında 5 adet Elma ağacı bulunmaktadır. Ayrıca parsel üzerinde ekonomik değer olarak verime geçmemiş, çalılaşmış 60 adet ceviz fidanı tespit edilmiştir. (Bilirkişi ek raporunda; Keşifte 765 adet ceviz ağacı tespit edildiği beyan edilmiştir.)

Adresi : Çağırkan Köyü Dede Çayırı Mevkii 196 ada 1 parsel Kaman Kırşehir
Yüzölçümü : 66.045,92 m2
Arsa Payı (hissesi) :Tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 1.068.894,92 TL
KDV Oranı :%18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü :21/05/2020 günü 10:00 – 10:05 arası
2. Satış Günü : 18/06/2020 günü 10:00- 10:05 arası
Satış Yeri : KAMAN ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Kırşehir İli, Kaman İlçesi, Çağırkan Köyü, Dede Çayırı Mevkii 196 Ada, 12 Parsel, 28.179,34m2 yüzölçümlü, Tarla nitelikli taşınmaz. Bilirkişi raporunda; Taşınmaz parsel tapu kaydında tarla geçmekte ise de parselin üzerinde ceviz ve meyve ağaçları bulunmakta olup etrafı beton direk ve tel örgü ile çevrilidir. Parsel üzerinde sedece muhtelif meyve ağaçları bulunmaktadır. Parselin etrafı beton direklerle sabitlenmiş kafes tel örgü ile çevrilidir. Parselin ulusal Parsel Sorgu sistemi üzerinden verilen koordinatları ile yapılan ölçümlerde 745,43 m çevresi olduğu ve tamamının kafes tel örgü ile çevrili olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz parsel tarla vasfında olup, halen etrafı çevrilmiş ve ıçerisinde değişik cins ve yaşta meyveli ağaçlar bulunmaktadır. Pareselin toprak yapısı kumlu-tınlı, humuslu, orta derinlikte, %1-2 meyile sahiptir. Parsel 28.179.34 m2 yüz ölçüme sahip olup, parselin tamamı borçlu Mustafa KADER adına kayıtlıdır. Taşınmaz parsel içerisinde 8-10 yaşlarında 325 adet Ceviz. 8-10 yaşlarında 5 adet Elma, 8-10 yaşlarında 1 adet Erik. 8-10 yaşlarında 1 adet Kayısı. 8-10 yaşlarında 3 adet Kiraz. 8-10 yaşlarında 2 adet Vişne, 8-10 yaşlarında 3 adet Armut. 8-10 yaşlarında 3 adet Badem ağacı bulunmaktadır. (Bilirkişi ek raporunda, Keşifte 316 adet ceviz ağacı tespit edildiği beyan edilmiştir.)
Adresi : Çağırkan Koyu Dede Çayırı Mevkii 196 ada 12 parsel Kaman Kırşehır
Yüzölçümü : 28.1 79.34 m2
Arsa Payı (hissesi) : Tam
İmar Durumu : Yok
Kımeti : 454 329,67 TL
KDV Oranı :%18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gıbidir.
1. Satış Günü :21/05,2020 günü 10:20 – 10.25 arası
2. Satış Günü : 18/06/2020 günü 10:20 – 1025 arası
Satış Yeri : KAMAN ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Satış şartları
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden. artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci arttırmadann sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir.alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi. KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellallık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacaklan rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayven eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemıze bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikli teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları. başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/98 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, ayrıca iş bu satış ilanının tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunmayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere de tebligat yerine geçeceği hususu ilan olunur.26/02/2020

Reklam

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz