Reklam
Reklam
YEŞİL KAMAN GAZETESİ - 12 Temmuz 2020, Pazar

T.C. KAMAN İCRA DAİRESİ 2017/217 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

31 Aralık 2019
514 kez görüntülendi

T.C. KAMAN İCRA DAİRESİ  2017/217 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Reklam

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği. kıymeti, adedi, önemli özellikleri Satışı yapılacak olan Kırşehir ili Kaman ilçesi, Çadırlı Hacıbayram Köyü 709, 710 ve 725 parsel nolu taşınmazların tapu kayıtları üzerine 01/09/2016 tarih ve 3794-3797-3798 yevmiyeler ile konulmuş olan “Tamamen ve mühhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde eliisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh, tahahhuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir.” Şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde, belirtme idarece kaldırtlacaktır.” beyan ile taşınmazlar satılacak ve bu beyan ile ihale alıcısı/alıcıları adına tescilleri yapılacaktır.

1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İli, Kaman İlçesi, Çadırlı Hacıbayram Köyü, Belaltı Mevkii,709 parsel nolu. 13.600,00m2 vüzölçümlü, Tarla nitelikli taşınmaz. Bilirkişi raporunda; 709 no’lu parsel zeminde 236 no’lu parsel ile bir bütün halinde kullanılmaktadır. 709 no’lu parsel tarla vasfında olup, halen 2018 yılı içerisinde nohut ekilmiş ve nohutlar da yeni yeni çıkış yapmaktadır. Parsel 13.600m2 yüz ölçüme sahip olup, tamamı borçluya aittir. Parselin toprak yapısı kumlu-tınlı, humuslu. orta derinlikte, işlemeli tarıma elverişli, % 1-2 meyile sahiptir. Ayrıca, parsel içerisinde her hangi bir meyveli veya meyvesiz ağaç mevcut değildir.
Adresi :Çadırlı Hacıbayram Köyü Belaltı Mevkii 709 parsel
Kaman Kırşehir
Yüzölçümü :13.600,00 m2
Arsa Payı (hissesi) : Tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 40.800,00 TL
KDV Oranı :%18 Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir. (Taşınmazın tapu kaydında bulunan 01/09/2016 tarih ve 3794 yevmiye nolu beyan ile satılacak ve bu beyan ile ihale alıcısı adına tescili yapılacaktır.)
1. Satış Günü : 20/02/2020 günü 10:00 – 10:05 arası
2. Satış Günü : 17/03/2020 günü 10:00 – 10:05 arası
Satış Yeri : KAMAN ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İli, Kaman İlçesi, Çadırlı Hacıbayram Köyü, Belaltı Mevkii,710 parsel nolu, 5.600,00 m2 yüzölçümlü. Tarla nitelikli taşınmaz. Bilirkişi raporunda: 710 no’lu parsel zeminde 572 no’lu parsel ile bir bütün haliııde kullanılmaktadır. 710 no’lu parsel tarla vasfinda olup, halen 2018 yılı içerisinde nohut ekilmiş ve nohutlar da yeni yeni çıkış yapmaktadır. Parsel 5.600 m2 yüz ölçülerine sahip olup, tamamı borçluya aittir. Parselin toprak yapısı kumlu-tınlı, humuslu, orta derinlikte, işlemeli tarıma elverişli, % 1-2 meyile sahiptir. Ayrıca, parsel içerisinde her hangi bir meyveli veya meyvesiz ağaç mevcut değildir.
Adresi : Çadırlı Hacıbayram Köyü Belaltı Mevkii 710 parsel
Kaman Kırşehir
Yüzölçümü : 5.600,00 rn2 Arsa Payı (hissesi) : Tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 16.800,00 TL
KDVOranı :%18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. (Taşınmazın tapu kaydında bulunan 01/09/2016 tarih ve 3797 yevmiye nolu beyan ile satılacak ve bu beyan ile ihale alıcısı adına tescili yapılacaktır.)
1. Satış Günü : 20/02/2020 günü 10:20 10: 25 arası
2. Satış Günü : 17/03/2020 günü 10:20 – 10:25 arası
Satış Yeri : KAMAN ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İli, Kaman İlçesi. Çadırlı Hacıbayram Köyü, Tepebaşı Mevkii.725 parsel nolu, 14.000,00 m2 yüzölçümlü, Tarla nitelikli taşınmaz. Bilirkişi raporunda; 725 no’lu parsel zeminde 99 no’lu parsel ile bir bütün halinde kullanılmaktadır. 725 no’lu parsel tarla vasfında olup, halen 2018 yılı içerisinde nohut ekilmiş ve nohutlar da yeni yeni çıkış yapmaktadır. Parsel 14.000 m2 yüz ölçürne sahip olup, tamamı borçluya aittir. Parselin toprak yapısı kumlu-tınlı, humuslu, orta derinlikte, işlemdi tarıma elverişli, % 2-3 meyile sahiptir. Ayrıca, parsel içerisinde her hangi bir meyveli veya meyvesiz ağaç mevcut değildir.

Adresi : Çadırlı Hacıbayram Köyü Tepebaşı Mevkii 725 parsel Kaman Kırşehir
Yüzölçümü : 14.000,00 m2
Arsa Payı (hissesi) : Tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 28.000,00 TL
KDVOranı :%18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. (Taşınmazın tapu kaydında bulunan 01/09/2016 tarih ve 3798 yevmiye nolu beyan ile satılacak ve bu beyan ile ihale alıcısı adına tescili yapılacaktır.)
1.Satış Günü : 20/02/2020 günü 10:40 – 10:45 arası
2. Satış Günü : 17/03/2020 günü 10:40 – 10:45 arası
Satış Yeri : KAMAN ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Satış şartları :
1- ihale açık arttıma suretiyle yapılacaktır. Birinciı artırmanın yirmi gün öncesinde artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tel1llık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen nıesul olacaklardır. İhale farkı ve ternerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren heikesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/217 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/12/2019

Reklam

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz