Reklam
Reklam
YEŞİL KAMAN GAZETESİ - 25 Şubat 2020, Salı

KAMAN İCRA DAİRESİ 2019/96 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

20 Kasım 2019
72 kez görüntülendi

KAMAN İCRA DAİRESİ 2019/96 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Reklam
  1. KAMAN İCRA DAİRESİ 2019/96 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırşehir İli , Kaman İlçesi , Sarıuşağı Mahallesi Mahalle içi Mevkii, 3585 Bilirkişi raporunda; Taşınmaz parsel tapu kaydında arsa olup zeminde de arsa olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz arsa vasfındadır. İlçe merkezine yaklaşık olarak kuş uçuşu 500 metre mesafededir. Keşif tarihinde yapılan incelemede taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı tespit edilmiştir. Taşınmazın çevresi genelde bir veya iki katlı müstakil evler ve boş arsalarla çevrilidir. İlçe merkezinin güney tarafında kalmaktadır. Taşınmaz, alışveriş alanları, camii, okul, park ve sağlık kurumlarına çok yakın bir konumda bulunmamaktadır. Taşınmaz belediye imar planı sınırları dahilinde olup, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmaz üzerinde uzun yıllar herhangi bir toprak işlemesi, ağaçlarda ve omcalarda bakım, budama, besleme ve sulama işlemlerinin yapılmadığı. bu nedenle meyve ağaçlarının, omcaların vejetatif (yeşil aksam) gelişiminin ve veriminin olumsuz yönde etkilendiği görülmüştür. Taşınmaz üzerinde 15-20 yaşlarında 1 adet badem ağacı, 50-60 yaşlarında 3 adet badem ağacı, 35-40 yaşlarında 4 adet badem ağacı, omca yaşında 15 adet asma, 35-40 yaşlarında kayısı ağacı, çalı şeklinde badem ve elma ağaçları bulunmaktadır.

Adresi:Sarıuşağı Mah. Kale Sk. No:12 Kaman KIRŞEHİR

Yüzölçümü 611,00 m2

Arsa Payı Tam TAKS:0.30, KAKS:0.60, Ayrık Nizam 2 kat (A-2), yapı yaklaşma 5 metre, komşu parselden 3 metre olup Konut Alanı vasfındadır.

Kıymeti :64.205,00 TL

KDV Oranı :%18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1.Satış Günü : 04/02/2020 günü 11:00 – 11:05 arası

2.Satış Günü  : 03/03/2020 günü 11:00 – 11:05 arası

KAMAN ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Satış şartları 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış  talebi düşecektir.

 

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi. KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Teallallık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesut olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şarmameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/96 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın No: 301

Reklam

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz