Reklam
Reklam
YEŞİL KAMAN GAZETESİ - 20 Eylül 2020, Pazar

KAMAN İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

4 Eylül 2019
255 kez görüntülendi

KAMAN İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Reklam

T.C. KAMAN İCRA DAİRESİ
2019/43 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Kırşehir İli, Kaman ilçesi, Savcılı Büyükoba Köyü, Taşlıtepe mevkii, 204 Ada, 95 Parsel nolu toplamı 66.958,39 m2 olan tarla vasıflı taşınmazın borçluya ait 1/3 hissesi (22.319,46 m2’lik kısmı), Bilirkişi raporunda; 204 ada 95 no’lu parsel tarla vasfında olup, halen parselin bir kısmında değişik cins ve yaşta meyveli ağaçlar bulunmaktadır. Parselin kalan kısmında ise arpa ekili vaziyettedir. Arpaya boy gübresi uygulaması, yabancı ot ilaçlaması yapılmış ve arpa kardeşlenme dönemine girmiş durumdadır. Parselin toprak yapısı kumlu-tınlı, humuslu, orta derinlikte, % 2-3 meyile sahiptir. Parsel 66.958 m2 yüz ölçüme sahip olup. Parselin 1/3 hissesi borçlu adına kayıtlıdır. 204 ada 95 no’lu parsel içerisinde 3-4 yaşlarında 200 adet ceviz ve 3-4 yaşlarında 20 adet badem ağacı bulunmaktadır. Parsel içerisinde 7 m x 5 m ebatlarında beton havuz, 10’lu güneş paneli ile su kuyusu bulunmaktadır.
Adresi : Savcılı Büyükoba Köyü 204 ada 95 parsel Kaman Kırşehir
Yüzölçümü :Toplamı 66.958,39 m2 olan taşınmazın borçluya ait 1/3 hissesi (22.319,46 m2 ‘Ilk kısmı)
Arsa Payı (hissesi) :1/3
İmar Durumu :Kaman Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21/08/2019 tarihli 89587863-0/754/601 sayılı yazısı ile taşınmazın belediye sınırları dışında olduğu ve imar planı ile ilgili bilgi bulunmadığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 215.554,66 TL
KDV Oranı :%18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 05/11/2019 günü 10:00 – 10:05 arası
2. Satış Günü : 03/12/2019 günü 10:00 – 10:05 arası
Satış Yeri : KAMAN ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Satış şartları :
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci arttırmanın yirmi gün öncesinden, arttırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu arttırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci arttırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhan alacaklılar varsa alacakları zopiarnını ye satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey. Akçesi bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellalık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakların rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün icinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/43 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/08/2019 Basın No: 207

Reklam

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz