Reklam
Reklam
YEŞİL KAMAN GAZETESİ - 19 Kasım 2019, Salı

İLANKAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1 Ağustos 2019
61 kez görüntülendi

Resim bulunamadı
Reklam

1-Mülkiyeti Belediyemize ait, ilçemiz Cuma Mah. Gazi Sokak 36/A No’lu numarataj adresinde bulunan pimapen dükkan, 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü” ile 3(üç) yıl süreyle kiraya verilecektir.
2-Kiraya verilecek dükkanın yıllık muhammen bedeli 2.940,00 TL.(ikibin dokuzyüz kırk TL), geçici teminatı 265,00 TL (iki yüz altmış beş TL) dır.
3-İhalesi 08/08/2019 Perşembe günü saat 09.00’da belediye encümen salonunda yapılacaktır.
3-İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;
-Nüfus Cüzdanı Sureti,
-İkametgah Belgesi,
-Tüzel kişilerde noter tasdikli imza sirküsü, oda kayıt belgesi,
– Geçici teminat makbuzu
-Belediyemize borcu bulunmadığına dair güncel tarihli belge.
İhale ile ilgili bilgiler, şartnamede belirtilmiş olup, isteklilerin yukarıda istenen belgeleri, 07/08/2019 Çarşamba günü saat:16.30’a kadar Kaman Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir.
İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlgililere ilanen duyurulur.
Basın No: 170

Reklam

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz