Reklam
Reklam
YEŞİL KAMAN GAZETESİ - 26 Kasım 2022, Cumartesi

Kurumsal Akreditasyon Belgesi Törenle Takdim Edildi

5 Ekim 2022
103 kez görüntülendi

Kurumsal Akreditasyon Belgesi Törenle Takdim Edildi
Reklam

Kırşehir Ahi Üniversitesine Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından “Kurumsal Akreditas-yon Belgesi” almaya hak kazanması sebe-biyle Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezinde Kurumsal Akreditasyon Belge Takdim Töreni düzenlendi. 30 Eylül 2022 tarihinde 15 Tem-muz Milli İrade salonunda düzenlenen takdim törenine Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Kırşehir Belediye Başkan Vekili Os-man Uçar, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Adalet Komis-yonu Başkanı Ömer Dadal, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Anadolu Üniversiteler Birliğine üye üniversitelerin rek-törleri, Kırşehir il protokolü ile akademisyen, idari personel ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Kurumsal Akreditasyon Belge Takdim Töreni Kırşehir Ahi Evran Üni-versitesi tanıtım video-su gösterimi ile devam etti. Programın açış konuşmasını Öğrenci Kalite Elçisi Sabiha Kırkaş yaptı. Kırkaş, öğrencilerin kalite sürecine dâhil olmalarının çok önemli olduğunu söyledi. Topluluk olarak gerçekleştirdikleri etkinlikleri dinleyicilerle paylaşan Öğrenci Kalite Elçisi Sabiha Kır-kaş, bu faaliyetlerle öğrencilerin kalite süreci içselleştirmelerini istediklerini vurguladı. Her birimden Öğrenci Kalite Elçisi seçtiklerini ve kaliteyi yaymayı amaçladıklarını kaydeden Sabiha Kırkaş, kendilerine tüm aşamalarda destek olan üniversitemiz yönetimi-ne teşekkür etti.
Altı-Yedi Yıllık Bir Emek Var, Bu Belgeyi Aldığımız İçin Heyecanlıyım.Öğrenci Kalite Elçisi Sabiha Kırkaş’ın konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya kürsüye gelerek konuşmasını yaptı. Günün heyecanını yaşadığını, 6-7 yıllık emeğin süreçlerini kısaca anlatacağını kaydeden Karakaya, ”İnsan kıymetlidir ve insanlığın nadide unsuru olan gençliğe hizmet veriyoruz, sorumluluğumuz büyük. Bu sorumluluğun değerini artırmak insanlığa katkı sunmak üzere yola çıktık. Müzakereler sonucu vardığımız en birinci hu-sus şu oldu: Yönetimi de eğitimi de kalite ile yapmalıyız. Sonrasında kalite yolculuğuna ilk adımı 2015 yılında attık ve 2016 yılında tüm süreçleri tamamlayarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Kalite Yönetim Belgesi aldık. Tabi bu süre zarfında birçok eğitim aldık ve kalite bilincine eriştik” dedi. Yönetim olarak süreçte kendilerini sürekli yok-ladıklarını kaydeden Rektör Karakaya, Bütünleşik Kalite Yönetimi fikrinin kendilerinde oluşması noktasında kendilerine şu soruları sorduklarını kaydetti: İyi yaptığımız işi nasıl göreceğiz, eksiğimizden nasıl haberdar olacağız, risklerimizi nasıl realize edeceğiz. Her birimin kendi bünyesinde bu şekilde ne yapacağına karar verdiğini belirten Karakaya, bu kararların otomasyon sistemi olan ekampüs sistemine yüklendiğini ifade etti.
Kalitedeki Özgün Tasarımımız Nedeniyle ile YÖKAK Üniversitemizi Örnek Gösterdi
Kalite süreçlerinde her alanda kendini akredite eden bir üniversite olduklarını belirten Rektör Karakaya, bütün iş süreçleri ile bir-likte kalite yönetim sistemini özgün olarak tasarladıklarını vurguladı. Kalitedeki özgün tasarım ile Yükseköğretim Kalite Kurulunda (YÖKAK) üniversitemizin örnek gösterildiğini de dile getiren Prof. Dr. Vatan Karakaya, bu tasarım ile yükseköğretimdeki çok sayıda üniversitede kalite çalışmalarını anlattıklarını söyledi. Eğitimde Kalite Güvence Sistemine de konuşmasında değinen Rektör Karakaya şunları söyledi: ”Öğrencilerin hayallerini garanti edecek üç ana unsur üzerine yapılandırma yaptık. Bunlar neydi? Program tasarımı yani müfredat, müfredatın sınıflarda uygulandığından eminlik ve üçüncüsü de kazanım derecesini ölçecek bir mekanizma. Eğitim de yetkinliğin mantıksal ifadesini sisteme dönüştürdük”
Hem Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemimiz Hem AYDEP Patent Aldı
2020 yılında AYDEP’i senatoda aldıkları kararla üniversitenin eğitimde kalite güvence sisteminin merkezine yerleştirdiklerini anla-tan Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, bu süreçte hem Bütünleşik Kalite Yönetim Sis-teminin hem de AYDEP’in Türk Patent Enstitüsünden patent aldığını açıkladı. AYDEP’in öğrenci yeterliliğinin yanı sıra diğer alanlarda da ö-nemli işlevleri olduğunu söyleyen Rektör Karakaya, konuşması-na şöyle devam etti: “AYDEP, eğitim öğretimde neyi öğreteceğimizi taahhüt eden, keyfiliklerden, subjektif olgulardan arınmış, tamamen öğrencinin başarısına odaklanmış, sınavıyla öğrendiğini eşleyen, öğrencinin ne öğrenmesi gerektiğini materyallerle destekleyen öğrenci dostu bir sistem. Öğrencilerimize öğrenebileceği tüm bilgilere erişebilme kolaylığı sağlayan, aynı zamanda hem hocanın hem de öğrencinin işini rahatlatan bir kalite sistemi” olduğunu söyledi.
Üniversite Olarak Hiçbir Zaman ”Yaptık-Bitti” Psikolojisine Girmedik, Sürdürülebilirlikten Yana Olduk
Prof. Dr. Vatan Karakaya, hiçbir zaman yaptık bitti psikolojisine girmediklerini üniversite olarak sürdürülebilirlikten yana bir felsefe benimsediklerini belirtti. Gel-dikleri nokta itibariyle Ulusal Kalite Hareketi için de çalışmalar yaptıklarını sözleşme imzaladıklarını anlatan Karakaya, mükemmellik ödülünü de alarak bu yolculuğu taçlandırmak istediklerini dile getirdi. KAEÜ’nün fiziksel olarak birçok bina yaparak geliştiğini, pilot projeleriyle bölgeye katkı sunduğunu, tarım ve jeotermalde ithalatı azaltıcı politikalara destek verdiğini kaydetti. Sözlerinin son kısmından insanını Ahice değerlendiren, içten ve dıştan insan profiline saygı duyan ve onun yetişmesini de kendine ideal edinen bir üniversite olduklarının altını çizen Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasına son verdi.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin Tecrübelerinden Faydalanacağız
Rektör Karakaya’dan sonra bir konuşma da Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Kul yaptı. Süreçte Kırşehir Ahi Evran Üniversite-sinin tecrübelerinden faydalanacaklarını belirten Kul, Kurumsal Akreditasyon Belgesinin KAEÜ’ye hayırlı olmasını diledi.
Vatan Hoca Yaşamında da Kaliteli Bir İn-san, Bu Belgeyi Alarak Bunu da Belgelendirdi
Törende ÖSYM Başkanı Sayın Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’da bir konuşma yaptı. Ersoy, Rektör Karakaya ile kadim dostlukları olduğunu kaydederek şunları söyledi: ”Vatan Hoca yaşamında da kaliteli bir insan, burada bu belgeyi de alarak bunu belgelendirdi diye düşünüyorum. Üniversitelerin asli unsurları eğitimöğretim, Ar-Ge ve toplumsal fayda. Bu faydaların gerçekleşmesi için de tüm bireylerin bu süreçten geçmesinin önemli olduğunu düşünüyorum ve belgenin gelecek projeksiyonlarını gerçekleştirmesini temenni ediyorum” dedi.
KAEÜ Kalite Anlamında Öncü Üniversitelerin Başında Geliyor
ÖSYM Başkanı Sayın Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’un ardından kürsüye Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar geldi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin genç bir üniversite olduğunu kaydeden Kar, kalite anlamında ise öncü üniversitelerden olduğunu bildirdi. Başkan Kar, KAEÜ’nün 2017 yılında YÖKAK’ın dış değerlendirme programından geçtiğini, 2020 yılında izleme programına dâhil olduğunu, 2021 yılında ise Kurumsal Akreditasyon Programına girerek kalite yolculuğunu taçlandırdığını ifade etti. Kalite uygulamaları hakkında ulusal ve uluslararası alanda neler yapıldığına dair bilgiler veren Kar, son yıllarda kalite süreçlerinin dünya da oldukça önemsendi-ğini belirtti. Kalite Güvence Sistemlerinden bekledikleri sonuçların ortaya çıkabilmesi için üniversitelerin sürekli kendini yenilemesi gerektiğini söyleyen Başkan Kar, bunun kurumsallaşmış bir kalite kültürü ile mümkün olabileceğini belirtti.
15 Yıllık Bir Üniversitenin Bu Kalite Belgesini Almasından Dolayı Gururluyum
Kurumsal Akreditasyon Belgesi Takdim Töreninde son olarak Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara da bir konuşma yaptı. Vali Buhara, 15 yıllık bir üniversitenin bu kalite belgesini almasından dolayı gurur duyduğunu kaydetti. Bu akreditasyon çalışmalarının en başta öğrenciler için yapıldığını anımsatan Buhara, uluslararası geçerliliği olan bu belgenin şehrimize üniversitemize hayırlı olmasını diledi.
YÖKAK Başkanı Rektör Karakaya’ya Ahi Şedi Kuşattı ve Kurumsal Akreditasyon Belgesini Takdim Etti
Konuşmaların ardından YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, Şed Ahi Ocağı ileri gelenleri tarafından alanında ustalaşmış kişiye kuşatıldığını belirterek Rektör Karakaya’ya Ahi Şed’i kuşattı ve Kurumsal Akreditasyon Belge-sini takdim etti. Tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
(HABER MERKEZİ)

Reklam

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz