Reklam
Reklam
YEŞİL KAMAN GAZETESİ - 14 Nisan 2021, Çarşamba

2021 yılı “Ahi Evran Yılı” olarak kutlanacak

24 Şubat 2021
38 kez görüntülendi

2021 yılı “Ahi Evran  Yılı” olarak kutlanacak
Reklam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılının “Ahi Evran Yılı” olarak kutlanmasına dair genelge yayımladı ve Bu çerçevede yıl boyunca tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi gerektiğini belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede “Ahilik geleneğini yaşatmış tüm esnaf ve sanatkarları rahmetle yad etmek, bilginin hikmetle, ticaretin ahlakla buluştuğu ‘Ahilik’ müessesini dünya milletlerine en doğru şekilde anlatmak, bu kutsal emaneti sonraki nesillere aktarmak amacıyla 2021 yılı boyunca yurt genelinde ve yurtdışında etkinlikler düzenlenmesine karar verildiği” vurgulandı. Resmi gazetede yayımlanan Genelgede “Anadolunun Ahilik Teşkilatının kurucusu esnaf ve sanatkar zümresinin piri olarak kabul edilen Ahi Evran çok yönlü bir ilim ve fikir insanıdır. Ahilik teşkilatı ile sosyal ,iktisadi ve siyasi hayatımıza yön veren ,Anadolunun vatanlaşmasında, Osmanlı Devletinin kuruluşunda ve bir cihan devleti olmasında büyük rol oynayan Ahi Evran tefsir , hadis, fıkıh, kelam ve tıp alanlarında derin bir alim, tasavvuf yolundu yüksek makam sahibi bir velidir.Kardeşliğe, cömertliğe, yiğitliğe, fedakarlığa, ahlaka, akla, bilime ve sanata dayanan, kaliteli üretimin ve adil paylaşımın esas alındığı Ahilik Teşkilatı Anadolu da birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin mayasını oluştur-muştur. Ahiler ‘Hakka hizmet halka hizmet’ anlayışıyla uzun yıllar Anadolu da ticaretin ve sanat dallarının gelişmesinde, barış ve huzurun tesisinde önemli roller üstlenmiştir. Ahilik Teşkilatı, geçmişte sosyal ve ekonomik hayatı yönlendirdiği gibi günümüzdeki bir çok sosyal ve iktisadi kuruluşun oluşumunda ve şekillenmesinde de büyük pay sahibidir. Doğumunun 850. Yılı olan 2021 yılı UNESCO tarafından anma ve kutlama yıldönümleri ara-sına alınan Ahi Evran’ı ve yüzlerce yıldır bu topraklarda Ahilik geleneğini yaşatmış tüm esnaf ve sanatkarları-mızı rahmetle yad etmek; bilginin hikmetle, ticaretin ahlakla buluş-tuğu Ahilik müessesini dünya milletlerine en doğru şekilde anlatmak, bu kutsal emaneti sonraki nesillere aktarmak amacıyla 2021 yılı boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlik-ler düzenlenmesine karar verilmiştir.Bu kapsamda düzenlenecek etkinlikler Ticaret Bakanlığı koordinasyo-nunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütecektir. Söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirlenecekler Cum-hurbaşkanlığı himayesinde yapılabilecektir. Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dökümanlar mezkur bakanlık tarafından ilgili kurumlarla birlikte belirlenecek kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacaktır. Gerçekleştirirlecek proje ve etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve ku-ruluşlarınca karşılanacaktır.” Denildi.

Reklam

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz