Reklam
Reklam
YEŞİL KAMAN GAZETESİ - 08 Şubat 2023, Çarşamba

T.C. KAMAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

8 Eylül 2020
115 kez görüntülendi

T.C. KAMAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Reklam
T.C. KAMAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2020/104 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kırşehir İli, Kaman İlçesi, Sarıuşağı Köyü/Mahallesi
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 3890
PARSEL NO : 1 ve 3
VASFI : Arsa
YÜZÖLÇÜMÜ : 655,00m²(1 parsel) – 656,00m²(3 parsel)
KAMULAŞTIRILAN KISMIN
YÜZÖLÇÜMÜ : –
İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK
ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 60,45m²(1 parsel) – 55,53m² (3 parsel)
MALİKİN ADI VE SOYADI : İsmet Çaylak
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ A.Ş.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2020/104 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
1-İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,
2-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği ,
3-Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Kaman Ziraat BankasıŞube Müdürlüğüne yatırılacağı,
5- Mahkememizce karar gereğince Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması,
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No:01217003

Reklam

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz