Reklam
Reklam
YEŞİL KAMAN GAZETESİ - 01 Haziran 2020, Pazartesi

T.C. KAMAN İCRA DAİRESi

11 Şubat 2020
38 kez görüntülendi

T.C. KAMAN İCRA DAİRESi
Reklam

2019/1 86 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLAN

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti. adedi, önemli özellikleri

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırşehir İli, Kaman İlçesi, Başköy Köyü, Akkozak Mevkii. 119 Ada. 38 Parsel nolu, 16.833,65 m2 yüzölçümlü, Tarla Nitelikli taşınmaz. Bilirkişi raporunda 119 ada 38 no’lu parsel tarla vasfında olup, yıllardır ekilip biçilmeyip, işlemdi tarım yapılmamış ve boş nadas şeklinde bırakılmış vaziyettedir. Parsel 16.833,65 m2 yüz ölçüme sahip olup, tamamı borçluya aittir. Parselin toprak yapısı kumlu-tınlı. humuslu, ona derinlikte. işlemeli tarıma elverişli, % 2-3 meyile sahiptir. Ayrıca, parsel içerisinde her hangi bir meyveli veya meyvesiz ağaç mevcut değildir.

Adresi : Başköy Köyü Akkozak Mevkii 119 ada 38 parsel Kaman Kırşehir

Yüzölçümü : 16.833,65 m2

Arsa Payı (hissesi) : Tam

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 33.667,30 TL

KDV Oranı :%18

Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.

  1. Satış Günü :30/04/2020 günü 10:00- 10:05 arası
  2. Satış Günü : 28/05/2020 günü 10:00 – 10:05 arası

Satış Yeri : KAMAN ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırşehir İli, Kaman İlçesi. Başkö Köyü, Laleli Mevkii. 115 Ada, 216 Parsel nolu, 16.168,95 m2 yüzölçümlü, Tarla nitelikli taşınmaz. Bilirkişi raporunda; 115 ada 216 no’lu parsel tarla vasfında olup,yıllardır ekilip biçilmeyip, işlemeli tarım yapılmamış ve boş nadas şeklinde bırakılmıştır. Parselin üzerinde bir adet ev bulunmaktadır. Ayrıca taşınmaz üzerinde açık besicilik tabir edilen hayvancılık yapıldığı tespit edilmiştir. Parsel 16.168,95 m2 yüz ölçüme sahip olup, tamamı borçluya aittir. Parselin toprak yapısı kumlu-tınlı, humuslu, orta derinlikte, işlemeli tarıma elverişli, %2-3 meyile sahiptir. Taşınmaz üzerindeki ev tek katlı olarak inşa edilmiştir. Çatısında Marsilya tipi oluklu kiremit mevcuttur. Evin pencere doğramaları ise Pvc doğramadan mamuldür. Yığma kagir tarzda inşa edilmiştir. Toplam 24 m2 alana sahiptir. Hayvancılık faaliyeti ile uğraşılan bu bölgede çoban evi olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu parsel üzerindeki ev, Mimarlık Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2019 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’e göre Il. Sınıf B Grubu yapılar katagorisindedir. Tek katlı olarak inşa edilen bu binanın keşif tarihindeki mevcut durumu da dikkate alınarak yıpranma oranı %30 olarak alınacaktır.

Adresi : Başköy Köyü Laleli mevkii 115 ada 216 parsel Kaman Kırşehir

Yüzölçümü : 16.168,95 m2

Arsa Payı (hissesi) : Tam

İmar Durumu : Yok

Kıymeti 42.249, 90 TL

KDV Oranı :%18

Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.

  1. Satış Günü 30/04/2020 günü 10:20 – 10:25 arası
  2. Satış Günü 22/05/2020 günü 10:20 – 10:25 arası

Satış Yeri KAMAN ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Satış şartları

1- İhale açık artırma suretiyle vapılacaktır. Birinci attırman  yirmi gün öncesinden,

artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa

alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli

bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma

gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da

malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış

giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış

talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya

bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde

(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim

masrafları alıcıya aittir. Tellallık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden

ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük

resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen

resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını

özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize

bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç

bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133

öncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul

olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil

olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri

verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,

başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/186 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze

başvurmaları, ayrıca iş bu satış ilanının “tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı

adreslerinde bulunamayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere de tebligat yerine geçeceği” hususu ilan olunur.04/02/2020

(*)ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir.

Reklam

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz